Vimeo inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Vimeo cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://vimeo.com/privacy [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/d40c1cbf-62ec-4fe6-83b6-b948ab8a6089.

Inhoud tonen

Cure+Care consultancy 
Feliciteert Argos Zorggroep met de opening van de Breede Vliet