Bouwkostennota 2020 gepresenteerd

Duurzaamheid is een speerpunt voor zorginstellingen in Nederland. Dit blijkt uit de Bouwkostennota 2020 die vrijdag 15 november 2019 gepresenteerd werd tijdens “het Symposium over Verduurzaming van zorgvastgoed”. Dit symposium werd georganiseerd door het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ).

De eerste Bouwkostennota werd in 2014 gepubliceerd. Dit betrof een handreiking voor beslissers en toezichthouders in de cure en care met de bedoeling hen van dienst te zijn bij het nemen van majeure investeringsbesluiten. In 2017 werden de getallen geactualiseerd en gerelateerd aan de gewijzigde inzichten bij zorghuisvesting

Vandaag de dag zijn er opnieuw grote veranderingen. Conjuncturele ontwikkelingen zetten prijzen onder druk, het Klimaatakkoord en de Green Deal stellen nieuwe eisen aan gebouwen, de relatie tussen investering en financier verandert, technische ontwikkelingen hebben consequenties etc. Daarom ook zijn nu de kengetallen geactualiseerd en hebben wij verbanden gelegd met deze ontwikkelingen.

Duurzaamheid binnen de zorgsector behelst veel meer dan het terugdringen van energiekosten. “Langzaam begint er zicht te komen op de betekenis van de gebouwde omgeving voor de gezondheid en het welzijn van mens en natuur. Het lijkt erop dat zorgorganisaties bij het formulieren van hun visie op zorg en het daarop gebaseerde bedrijfsmodel, hiervoor steeds meer aandacht krijgen”, aldus Jan van der Kruis, voorzitter van AcvZ.

Meerdere collega's van Cure+Care consultancy hebben een bijdrage geleverd aan de bouwkostennota van 2020. Henk Vermaas heeft het hoofdstuk “Alrijne zorggroep bewust duurzaam” geschreven en René Boudewijns schreef het hoofdstuk “Argos Zorggroep verantwoord milieu en duurzaamheid". Alrijne Zorggroep en Argos Zorggroep zijn beide zeer gewaardeerde opdrachtgevers van C+C. Peter van der Pas heeft bijgedragen aan de algemene informatievoorziening van de bouwkostennota.

De bouwkostennota is te downloaden via deze link. 
(bron: Stichting AcvZ) 0-11-2019