Expertise

C+C heeft kennis en ervaring op verschillende expertisegebieden, waaronder zorg, bedrijfskunde, financiën, medische techniek, bouwkunde en installatietechniek. Wij zijn gewend om in een project zowel een sturende als een controlerende rol te vervullen. Als adviseur en als projectmanager tijdens alle fasen van een project: vanaf het initiatief tot en met de nazorg en exploitatie.

Strategisch Vastgoedmanagement

Strategisch vastgoedmanagement geeft richting aan de wijze waarop vastgoed het beste bijdraagt aan de doelstellingen van de zorginstelling. Een strategisch vastgoedplan leidt tot een betere inzet van huisvesting, reductie van kosten en draagt bij aan het rendement.


C+C kijkt naar de strategische koers van de zorginstelling en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en bepaalt samen met de opdrachtgever wat de impact is op het vastgoed. 

Bouw- en vastgoedfinanciën

Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het realiseren en beheren van hun vastgoedportefeuille, en het optimaliseren van de huisvestingsexploitatie. We maken financiële risico’s en kansen inzichtelijk en helpen om deze te beheersen en te benutten.

Hierbij gebruiken wij onze eigen rekenmodellen maar kunnen indien gewenst ook input leveren in de modellen van onze opdrachtgevers. Diverse scenario’s maken transparante besluitvorming mogelijk bij vooraanstaande investeringen in vastgoed.

Interim-management en detachering

Zoekt u voor een korte of langere periode extra capaciteit of praktische ondersteuning? Onze netwerkadviseurs kunnen uw organisatie per direct ondersteunen. Full- of parttime. 

 

Onze netwerkadviseurs hebben een uitgebreide werkervaring en beschikken over uiteenlopende expertises waaronder bouw, techniek, processturing, financiën en facilitaire vraagstukken. Ook specialistische kennis van medische apparatuur, OK’s, laboratoria etc. kan worden aangewend. 

Project en programma management

De zorg blijft een dynamische omgeving, waarbij het primaire proces regelmatig vraagt om aanpassing van de huisvesting. De projecten die hieruit ontstaan variëren van overzichtelijk tot grootschalig of complex.
 

Onze ervaringen als bouwdirecteur, programmamanager, projectmanager of directievoerder zetten wij graag in om u te ondersteunen in elke fase van het project. Wij hebben daarin altijd oog voor evenwicht in wensen, eisen en belangen.

Concept- en programmaontwikkeling

De huisvestingssituatie heeft directe invloed op de prestaties van het primaire proces. Het blijvend afstemmen van huisvesting op de werkprocessen is noodzakelijk om de prestaties van het primaire proces te optimaliseren. 

 

C+C werkt nauw samen met gebruikers om inzicht te krijgen in de werk- en logistieke processen. Van hieruit maken wij een vertaalslag naar een ruimtelijk en functioneel programma van eisen dat een belangrijke basis is voor de ontwikkeling van huisvestingsinitiatieven.

Aanbesteding- en contractvorming

Om een huisvestingsproject te realiseren is contracteren van externe expertise noodzakelijk, zowel tijdens de ontwerpfase als bij de uitvoering. Partijen waarmee u gaat samenwerken moeten passen bij uw organisatie en bij de werkzaamheden die plaats gaan vinden. Dit vraagt om een aanbestedingsstrategie op maat. 

C+C heeft up-to-date kennis van marktpartijen, aanbestedingsstrategieën en contractvormen, gehanteerde prijzen en de actuele regelgeving en helpt u om de juiste partners te selecteren.

Verhuurmanagement

Steeds meer zorginstellingen besluiten om onderdelen van hun vastgoed te verhuren. Dit vraagt om het stroomlijnen van de organisatie rondom verhuur. C+C heeft volop kennis en ervaring met het optimaliseren van verhuurbeleid.

Wij brengen financiële en contractuele risico’s in kaart en beschikken over een benchmark met marktconforme huurprijzen. Daarnaast hebben wij allerlei praktische hulpmiddelen als procedures, taakdemarcatie en getoetste standaard contracten gebundeld in ons Handboek Verhuur.

Quality Assurance (QA)

Wij zien QA als een onderdeel van kwaliteitsmanagement om vanuit een onafhankelijke en objectieve positie tijdig afwijkingen en risico’s te signaleren. QA helpt deze risico’s te beheersen wat leidt tot een eindresultaat dat in lijn ligt met de verwachtingen van de stakeholders in het project. 

De QA-functie is ons op het lijf geschreven. Wij beschikken met ons team over expertise en ervaring die in alle facetten van een dergelijk project benodigd is. Wij spreken de taal van de gebruikers, de medische staf, management en bestuur maar ook die van de bouwers en andere stakeholders.