Gezondheidscentrum Het Vlie: Een Integrale Zorgbenadering

Mede door de sluiting van het Dokter J.H. Jansen Ziekenhuis in 2019 dreigde een zorgtekort in regio Noordelijk Flevoland (gemeente Noordoostpolder en Urk). In reactie hierop hebben 11 zorgpartijen, waaronder Antonius Sneek en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), het initiatief genomen om een integraal gezondheidscentrum, genaamd Het Vlie, te realiseren. Dit centrum beoogt niet alleen zorg dichtbij de inwoners te brengen maar richt zich ook op preventieve maatregelen. Kortom op toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve zorg, conform de insteek van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Ontstaan van Het Vlie

 

Alle partners waren al werkzaam in de polder, waaronder Antonius Sneek, met een dependance op de locatie. De partners hebben het idee gelanceerd voor een integraal zorgcentrum. Bbraun sloot zich aan bij het initiatief, waardoor het plan voor een gezondheidscentrum met elf partners (o.a. ZONL, Revalidatie Friesland, GGZ Centraal, de huisartsenpost, de ambulancedienst en meerdere huisartsen) concreet werd. Begin 2023 zijn Bbraun en Elyse (dialyse zorg) uit het project gestapt, wat in de zomer van 2023 resulteerde in een verkenning van de doorstart van Het Vlie. Betrokkenheid van C+C

C+C is bij het project betrokken geraakt vanwege reeds lopende werkzaamheden bij het Antonius Sneek (o.a. projectmanagement op OK’s). Het Antonius Sneek, één van de initiatiefnemers van Het Vlie, vroeg C+C om haar expertise in het lopende traject te brengen. Namens C+C werden Edwin Smits en Daan Garretsen vervolgens ingeschakeld om de verkenning en begeleiding van Het Vlie op zich te nemen, samen met Wilma Koch (Businesscares). C+C adviseert alle betrokken partijen op zowel financieel als bouwkundig gebied om een doordacht plan voor de huisvesting te realiseren. Focus ligt daarbij niet alleen op integraliteit maar ook op flexibiliteit en schaalbaarheid.

Integratie van IZA in Het Vlie


Binnen het gehele traject hebben de partners de uitgangspunten van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) voor ogen en concretiseren dit in diverse zorgpaden, zoals spoedzorg. 

De partners werken hier aan zorg over de grenzen van de organisaties en domeinen heen, en aan het realiseren van een gezamenlijke aantrekkelijke arbeidsmarkt. Zo ontvangen de inwoners van Noordelijk Flevoland zoveel mogelijk de zorg thuis, en is de noodzaak om "de polder uit" te moeten gaan voor zorg en behandeling zo klein mogelijk. 

Perfecte testcase

Deze samenwerking tussen de partners en met de gemeenten en de zorgverzekeraar in de zorg is cruciaal en krijgt bijzondere aandacht vanuit de politiek. Onlangs bracht Ernst Kuipers, inmiddels voormalig Minister van VWS, een bezoek aan Emmeloord om zich persoonlijk een beeld te vormen van dit initiatief. Daan Garretsen mocht hem een toelichting geven op het project Het Vlie, dat uiteraard de perfecte testcase is voor integrale samenwerking binnen de zorg. 

Integraal en preventief zorgcentrum


C+C speelt een belangrijke coördinerende en adviserende rol en draagt bij aan een slim plan voor zowel financiële als bouwkundige aspecten. Het nieuwe gezondheidscentrum, gepland op steenworp afstand van het oude ziekenhuis, beoogt flexibiliteit, schaalbaarheid en samenwerking op brede schaal.

Benieuwd hoe wij u kunnen adviseren op het gebied van huisvestingsvraagstukken binnen uw zorginstelling of ziekenhuis?  
Ontdek de impact van C+C's advies en neem snel contact met ons op!