Feestelijke viering hoogste punt E-gebouw Alrijne Zorggroep


Een feestelijk moment op het terrein van de Alrijne Zorggroep te Leiderdorp! Op donderdag 7 december werd hier het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van het E-gebouw gevierd. Alle toekomstige gebruikers van het gebouw waren hiervoor uitgenodigd, net als de betrokken bouwpartners. 


07-12-2023

E-gebouw krijgt 3 extra bouwlagen

Om een aantal functionele knelpunten op te lossen, is nieuwbouw noodzakelijk op de plek waar nu het N-gebouw is gesitueerd. Het N-gebouw werd bijna 25 jaar geleden ingezet als tijdelijke huisvesting, maar is blijven staan. Nu huisvest het onder meer het Gezondheidscentrum Rijnland en een aantal ondersteunende functies. Deze onderdelen worden straks ondergebracht in het nieuw te bouwen E-gebouw. 

Bijzondere constructie

Vanwege de beperkte bouwmogelijkheden op de locatie is ervoor gekozen om de nieuwbouw in drie lagen als het ware over het bestaande techniek-gebouw heen te bouwen. Zo worden langs de gevels én door de lengteas van het gebouw een fundering en kolommen aangebracht en kunnen 3 extra bouwlagen toegevoegd worden van elk circa 1.450 m2. De indeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Indeling E-gebouw

Verdieping 3: Gezondheidscentrum (huisartsen en paramedici) 

Verdieping 2: MKA (Mond Kaak Aangezicht) en deels gezondheidscentrum (psychologen) 

Verdieping 1: KCL / MML, ruimten voor de CTA (Civiel Technische Afdeling ) en techniekruimte 

Begane grond: Huidige technische infrastructuur + entree voor bovengelegen verdiepingen 

Aansluitend aan het nieuwe gebouw komen de nieuwe ambulancehal van het ziekenhuis en de opstelplaats voor de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden; deze zijn nu nog elders in Leiderdorp gehuisvest.

In de loop van 2024 zal het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden. 

Betrokken partijen

(artist impression:  Overzicht E-gebouw in relatie tot ziekenhuis en impressie van de eindsituatie)

Het ontwerp van de nieuwbouw is van de hand van Bureau Berndsen, terwijl Adviesbureau J. Vriesema het tekenwerk, de bouwdirectie en toezicht uitvoert. Aannemer Ter Steege Bouw Vastgoed zorgt voor de daadwerkelijke bouw, en de installaties worden uitgevoerd door Schoonderbeek (E-installaties), Schulte & Lestraden (W-installaties), Unica (W-installaties BG) en ETP (infrastructuur).  Cure+CareConsultancy is ingeschakeld voor het projectmanagement en het financieel beheer.