Optimalisatie huisvestingsvraagstukken bij Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA)

C+C consultancy onderscheidt zich niet alleen door het leveren van strategisch advies en ondersteuning bij huisvestingsprojecten voor ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook door de capaciteit om tijdelijk specifieke functies in te vullen. 
Deze projectcase belicht de veelzijdigheid van onze dienstverlening, o.a. aan de hand van de rol die Marissa Segers tijdelijk heeft vervuld, namelijk die van Programmamanager Zorg & Bouw bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). 


 april 2024

Het WZA staat voor een uitdaging: de komende jaren worden er diverse bouwprojecten ontwikkeld, gerealiseerd en geïmplementeerd volgens het langetermijnhuisvestingsplan. Om de nauwe betrokkenheid van de zorg in deze bouwprogramma’s te waarborgen en zo de planning én het eindresultaat te bevorderen, is de aanstelling van een ervaren Programmamanager Bouw & Zorg essentieel. 

Betrokkenheid zorgmedewerkers verhogen

Sinds 2020 speelt C+C consultancy een rol in diverse huisvestingsprojecten binnen het WZA. Een extra opdracht kwam voort uit de bouw van een nieuw OK-centrum. Omdat de voormalige Programmamanager Zorg & Bouw van het WZA was vertrokken en de functie niet direct weer was ingevuld, ontstond er intern wat onrust rondom de oplevering van dit nieuwe OK-centrum. 

Verbeterde gebruikersbetrokkenheid 

Naarmate de datum van overdracht van Bouw naar Beheer naderde, werd steeds duidelijker dat de toekomstige gebruikers, met name de zorgmedewerkers, behoefte hadden aan meer betrokkenheid bij het project. 
Snel werd C+C ingeschakeld. Marissa Segers, die betrokken was bij verschillende lopende (bouw)projecten en dus al bekend was bij het WZA, bleek de ideale schakel om de betrokkenheid te vergroten. 

Die grotere betrokkenheid werd bereikt door de planvorming te optimaliseren en actieve participatie van zorgmedewerkers in de bouwprogramma's te stimuleren. 

Herinrichting van kantoorruimtes en herhuisvesting van medewerkers

Eén van de andere te ontwikkelen en te implementeren projecten waar C+C bij werd betrokken, was het bieden van een oplossingsrichting voor 7 polikliniek huisvestingsaanvragen. Deze huisvestingsaanvragen omvatten o.a. een toename (en daarmee groei) van de activiteiten op de poli MDL. 
Tegelijkertijd was er de noodzaak om de poli Diabetes, die eerder buiten het ziekenhuis werd gehuisvest, weer terug binnen de ziekenhuismuren te lokaliseren. Met als doel het bevorderen van de efficiëntie doordat de endocrinologen niet meer hoefden te pendelen tussen twee werklocaties. 

Schuifplan

Om de benodigde m² hiervoor vrij te maken, werden de medewerkers van ondersteunende diensten (zoals Finance, HRM, Inkoop, etc.) op een externe locatie gehuisvest. Maar op hun beurt voelden deze medewerkers zich hierdoor minder betrokken bij het ziekenhuis. 
C+C consultancy ontwikkelde een uitgebreid plan voor de herhuisvesting van deze medewerkers. Dit plan omvatte niet alleen het intern vrijmaken van benodigde ruimte, maar ook een schuifplan én de juiste aanpak voor effectieve communicatie met managers en medewerkers. 

Integratie van dagcentra en optimalisatie van verpleegafdelingen

Weer een andere uitdaging was de integratie van twee afzonderlijke dagcentra (een beschouwend oncologisch dagcentrum en een chirurgisch dagcentrum) binnen een nieuw te bouwen dagcentrum. De integratie van deze twee centra op één plek zou ruimte vrijmaken voor de ondersteunende diensten die eerder buiten het ziekenhuis werden gehuisvest. 

C+C consultancy ontwikkelde een gedetailleerd schuifplan en vlekkenplan, waarbij expliciet rekening werd gehouden met de visie van Toekomstgericht Werken. Daarnaast ondersteunde C+C het WZA bij het opstellen van een Programma van Eisen om van 4 naar 3 verpleegafdelingen te gaan, waarbij de oorspronkelijke functie van patiëntenkamers werd hersteld.

Succesvolle aanpak complexe huisvestingsvraagstukken 

C+C consultancy speelt zo een belangrijke rol bij de succesvolle aanpak van complexe huisvestingsvraagstukken binnen het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De samenwerking heeft niet alleen geleid tot efficiëntere ruimtebenutting, maar ook tot een verbeterde werkomgeving voor zowel zorgmedewerkers als ondersteunend personeel. Deze brede aanpak vormt een solide basis voor toekomstige huisvestingsprojecten binnen het WZA en illustreert de veelzijdigheid van de diensten die C+C consultancy biedt. 

Benieuwd wat C+C consultancy kan betekenen bij huisvestingsvraagstukken binnen uw ziekenhuis / zorginstelling? 
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!