Portfolio

C+C heeft door de jaren heen voor vele relaties, gevestigd in het hele land, mooie projecten mogen begeleiden en realiseren. 

+ Inzet programmamanager. 

+ Opstellen Plan van Aanpak ruimtebeheer. 

+ Financiële bewaking diverse bouwprojecten. 

+ Opstellen LTHP.

+ Advies/ondersteuning RvB bij vastgoedstrategie en MJIB. 

+ Projectmanagement nieuwbouw verpleeghuizen Oudshoorn en Leythenrode. + Projectondersteuning projecten Gebouw & Techniek

+ Ondersteuning projectmanagement Facilitair Bedrijf.
+ Opstellen PvA.
+ Procesondersteuning Project OKC/CSA + samenhangende deelprojecten.
+ Programmamanagement Gezondheidscentrum Emmeloord; formeren kernteam, stuurgroep Bouw, team business controllers.
Opstellen projectplan + PvE, businesscase. 


+ Projectmanagement & opstellen PvE vervangende nieuwbouw Verpleeghuis 
Breede Vliet te Hoogvliet.

+ Projectmanagement ter ondersteuning facilitaire bedrijf (huisvesting en techniek). 


+ Advies/ondersteuning behalen duurzaamheids- doelstellingen voor alle locaties van Aveleijn.

+ Advies huisvesting (opstellen SVP, gemeente- en portefeuilleplannen).

+ Projectmanagement vervangende nieuwbouw Kloosterhof Borne, De Citadel Oldenzaal en De Wiekhof Tubbergen. 


+ Projectmanagement diverse (bouw-)projecten. 

+ Financiële bewaking bouwprojecten.

+ Ondersteuning bouwdirectie.

+ Ondersteuning bij herijken strategische vastgoedvisie. 


+ Opstellen zorgvisie en programma van eisen voor vervangende nieuwbouw revalidatiecentrum te Delfti.c.m. de naastgelegen mytyl/tyltylschool en het Haga-ziekenhuis. 

+ Opstellen business case op voor het nieuwbouwproject, die voldoet aan de eisen zoals het Waarborgfonds voor de Zorgsector. 


+ Opstellen selectie leidraad nieuwbouw dagbesteding


+ Opstellen second opinion (risico-inventarisatie, beoordeling en prioritering) bestaande MJOP. 


+ Opstellen PvE nieuwbouw huisartsenpost Doktersdienst Groningen. . 


+ Bouwtoezicht, directie- voering en ondersteuning projectorganisatie fase uitvoering.

+ Projectmanagement herontwikkeling (nieuw- bouw/renovatie) school- gebouw naar leer-werkbedrijf en verpleeghuis.

+ Ondersteuning selectie en contractvorming architectenbureau. 

 


+ Opstellen MJOP oudbouw. ·  + Raming planvorming tot en met 2030. ·           
+ Rubricering kengetallen instandhouding en onderhoud GHZ. ·         
+ Procesondersteuning ontwikkelen visie op techniek.


+ Completering/actualisatie Ruimteboek en opstellen programmaoverzicht huidige situatie, per locatie.

+ Inzet programmamanager; vaststellen vastgoedvisie, opstellen PvE. 


+ Ondersteuning Quality Assurance nieuwbouw ziekenhuis Meppel.

+ Ondersteuning evaluatietraject Isala/BAM. 


+ Opstellen financiële doorrekening vervangende nieuwbouw.

+ Kostenadvies gedurende het ontwikkeltraject vervangende nieuwbouw. 


+ Opstellen strategisch vastgoedplan.
+ Opstellen diverse programma’s van eisen poliklinieken, gipskamer, operatief dagcentrum, Martini Academie en Orthopedisch Centrum
+ Huisvestingsadvies en projectmanagement 


+ Opstellen demarcatielijst en risiconotitie renovatie-project/bestaande organisatie en herijken MJOP.

+ Interim bouwdirectie nieuwbouw Hotfloor en renovatie bestaande hoofdgebouw.

+ Projectmanagement verbouw- en renovatie- projecten waaronder vervangen primaire luchtbehandelingssysteem OKC, opstellen PRIE’s en faseringsplan. 


+ Opstellen PvE ontwikkeling afdeling Nucleaire Geneeskunde binnen het ETZ (Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis). 


+ Opstellen PvA project Vernieuwing MBV/OKC.

+ Directievoering project Vernieuwing MBV/OKC.

+ Inzet adviseur huisvesting (opstellen PvE project Vernieuwing MBV/OKC).

+ Procesondersteuning uitbreiding modaliteiten MBV. 


+ Opstellen businesscase huidige locatie (Eindhoven) gericht op mogelijke toekomstige uitbreiding.  


+ Opstellen PvE dag- behandeling en polikliniek multidisciplinaire zorg. 

+ Opstellen ‘PvE naar realisatiefase’; verbouwing Genderpolikliniek/polikliniek interne geneeskunde. 

+ Directievoering bij realisatie van hybride OK’s op het dak van het bestaande complex. 

+ Projectmanagement diverse verbouwprojecten (CT/ Angiokamer, Hematologie, Endo-OK’s, uithuizen medische apparatuur,  Echopunctiekamer, aanpassing behandelkamers MKA, aanpassing gondels Imaging, modificatie hartcatheterisatiekamers, aanpassing MDL ruimten, aanpassing kinderkliniek 1D). 

 


+ Analyse/advies opslagmogelijkheden medische goederen en huisvesting keuken en CSA.

+ Analyse/advies diverse huisvestingsknelpunten polikliniek/poliklinische OK’s en uitwerken definitieve inpassing poliklinieken.

+ Opstellen PvE’s SEH en Dagcentrum.

+ Optimalisatie projectorganisatie diverse bouwprojecten.

Opstellen SVP. 


+ Opstellen regioplannen en verwerken uitkomsten in SVP.

+ Opstellen SVP.

+ Opstellen PvA kwaliteitsscan vastgoed.


+ Ondersteuning opdracht UMCG: opstellen kengetallen diverse afdelingen. 

 

+ Directievoering en bouwbegeleiding NecstGen (Bio Science Park Leiden).  

 

+ Bouwdirectie locaties Alkmaar en Den Helder. 


+ Organiseren workshops projectleiders, gericht op uitbreiding van kennis en ervaring ter optimalisatie van het projectmatig werken.

+ Mediation opdrachtgevers (Treant, Strukton) renovatie OK-complex Hoogeveen. 


+ Ondersteuning realisering radiotherapeutische dependance Apeldoorn. 


+ Interimmanagement gericht op structureren MJOP, ontwikkeling vastgoedvisie, opstellen verbetervoorstel huisvestingskosten. 

 

+ Opstellen PvE.

+ Opstellen huisvestingplan. 


+ Advies/begeleiding herinrichting vastgoedorganisatie.
+ Opstellen PvA.

+ Projectmanagement diverse laboratoria; realisatie klinische chemie, klinische pathologie, medische microbiologie & medische immunologie, inclusief vaste (medische) inventaris, CSA, hybride OK. 

+ Bouwdirectie vervangende nieuwbouw.

+ Financiële bewaking inrichting nieuwbouw.

+ Overall planning bouw(gerelateerde) activiteiten deelprojecten.

+ Risico-inventarisatie nieuwbouw. 

+ Projectmanagement diverse kleine en middelgrote projecten.

+ Uitvoeren kostenanalyse renovatie SEH en naastgelegen poliklinieken.

+ Opstellen PvE informatiepanelen OK-complex. 


+ Opstellen huisvestingplan


+ Projectmanagement omzetting centrale zuurstoftank locatie Oost. 


+ Ondersteuning bij opstellen PvE nieuwbouw verpleeghuis.

+ Interimmanagement bouwbureau.

+ Projectmanagement diverse projecten; bewaken meer-/minderwerk, registreren facturen, financiële maandrapportage, verslaglegging diverse besprekingen, voeren correspondentie.

+ Projectmanagement Parkeerdek.

+ Planvorming (opzetten projectorganisatie) locatie Het Spittaal te Zutphen.

+ Haalbaarheidsonderzoek Gezondheidscentrum Lochem. 


+ Inzet accountmanager Verhuur.

+ Ontwikkelen Handboek Verhuur. 


+ Beoordelen inschrijfbegrotingen nieuwbouw. 


+ Ondersteuning totstandkoming gezamenlijk Masterplan Groot Klimmendaal en Siza Dorp Groep. 


+ Opstellen SVP + diverse huisvestingsadviezen.

+ Projectmanagement nieuwbouw 24 VG-kind. 


+ Opstellen strategisch LTHP, opstellen adviesnota.

+ Financiële bewaking ‘kleine projecten’ ziekenhuis.

+ Ruimtebehoefteonderzoek & opstellen PvA ziekenhuis.

+ Ondersteuning projectmanagement en financiële beheersing Gezondheidscentrum Uithoorn.

+ Opstellen NHC berekening. 


+ Projectmanagement nieuwbouw verzorgingshuis Sint Nicolaashof te Volendam.

+ Advies positie/strategische koers vastgoed De Zorgcirkel. 

 


+ Projectmanagement voor een 15-tal nieuwbouw- huisvestingsprojecten.