Portfolio

C+C heeft door de jaren heen voor vele relaties, gevestigd in het hele land, mooie projecten mogen begeleiden en realiseren. 

Aveleijn                                                                   

Created with Sketch.
 • Advisering huisvesting, Opstellen strategisch vastgoedplan en portefeuilleplannen
 • Het voeren van het projectmanagement voor de nieuwbouw van de drie kwaliteitsprojecten wonen voor mensen met een beperking en een uitbreiding van huisvesting voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kanker Instituut

Created with Sketch.
 • Het voeren van het projectmanagement bij diverse projecten. In samenspraak met gebruikers de planvorming concretiseren. 
 • Tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van het 10kV-project en in 2018 het vervangen van de energiecentrale. 

De Zorgcirkel

Created with Sketch.
 • Het voeren van het projectmanagement van de nieuwbouw verpleeghuis St. Nicolaashof te Volendam, van ontwerpfase tot en met de nazorg. Daarnaast adviserend op gebied van financiering, contractvorming en het bewaken van budgetten 


Stichting Nieuw Akerendam

Created with Sketch.
 • Het initiëren en implementeren van veranderingen op het gebied van vastgoed en exploitatie voor het wooncomplex Nieuw Akerendam. Het ontwikkelen van een visie voor het vastgoed. 
 • Tevens leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken en daarmee fungeren als kwartiermaker voor de later aan te stellen locatiemanager. 


Noordwest ziekenhuis groep 

Created with Sketch.
 • Invullen van de functie bouwdirecteur, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van fase 1 (hotfloor + deel beddenhuis) van Noordwest Ziekenhuisgroep 

Siza

Created with Sketch.
 • Het mede opstellen van een masterplan voor vervangende huisvesting Het Dorp, Opstellen Strategisch Vastgoedplan.
 • Ondersteuning afdeling vastgoed als projectmanager bij diverse nieuwbouwlocaties 

 


Zozijn

Created with Sketch.
 • Als projectmanager binnen de stafafdeling Bouw en verantwoordelijk voor een 15-tal nieuwbouwhuisvestingsprojecten. 

 


Leids Universitair Medisch Centrum

Created with Sketch.
 • Verantwoordelijk als projectleider voor diverse kleine en middelgrote projecten
 • Als adviseur een kostenanalyse uitgevoerd voor de renovatie van de Spoedeisende Hulp en naastgelegen poliklinieken.
 • Casemanager afwikkeling faillissement Imtech Building Services. 


VUmc (Amsterdam UMC)

Created with Sketch.
 • Directievoering realisatie hybride OK’s op het dak van het bestaande complex 
 • Voeren van projectmanagement bij diverse verbouwprojecten waaronder de realisatie van een CT/Angio kamer, verbouwing van de afdeling Hematologie, realisatie van Endo-OK’s in een bestaand OK complex. 


Rode Kruis Ziekenhuis

Created with Sketch.
 • Interim bouwdirecteur inzake de nieuwbouw voor de Hotfloor en daaraan gekoppelde renovatie van het bestaande hoofdgebouw
 • Voeren van projectmanagement verbouw- en renovatieprojecten waaronder het vervangen van het primaire luchtbehandelingssysteem van het OKC. Opstellen van PRI’s en faseringsplan. 


Zorggroep Sint Maarten

Created with Sketch.
 • In samenwerking met de organisatie verrichten van een vastgoedscan van alle locaties
 • Opstellen van een strategisch vastgoedplan 


Radiotherapie groep

Created with Sketch.
 • Als adviseur en procesmanager betrokken bij de realisering van een radiotherapeutische dependance te Apeldoorn, ontstaan vanuit de samenwerking tussen Radiotherapiegroep en Gelre ziekenhuizen 


Het Maanderzand

Created with Sketch.
 • Opstellen financiële doorrekening drie varianten voor verbouw of vervanging van de locatie Het Maanderzand
 • Het geven van kostenadvies gedurende het ontwikkeltraject voor vervangende nieuwbouw van Het Maanderzand 


Zaans Medisch Centrum

Created with Sketch.
 • Voeren van projectmanagement en directievoering voor realisering van de ZaanApotheek, de revalidatieafdeling en de ziekenhuisapotheek, allen in de Zorgboulevard. 
 • Opstellen en bewaken budget (medische) inventaris t.b.v. de nieuwbouw van het ziekenhuis 


Meander Medisch Centrum

Created with Sketch.
 • Voeren van bouwdirectie voor de vervangende nieuwbouw van het ziekenhuis
 • Voeren van budgetbewaking voor de vervangende nieuwbouw van het ziekenhuis
 • Voeren van projectmanagement waaronder diverse laboratoria; realisatie van klinische chemie, klinische pathologie, medische microbiologie & medische immunologie, inclusief vaste (medische) inventaris, CSA, hybride OK. 

Argos Zorggroep

Created with Sketch.
 • Opstellen programma van eisen en het voeren van projectmanagement voor de vervangende nieuwbouw van het verpleeghuis Breede Vliet te Hoogvliet
 • Ondersteuning afdeling facilitaire services op het gebied van huisvesting en verhuizingen 

VieCuri Medisch Centrum

Created with Sketch.
 • Invullen van de rol van bouwdirecteur t.b.v. de renovatie van het OK-complex 

Basalt Revalidatie

Created with Sketch.
 • Opstellen zorgvisie en programma van eisen voor vervangende nieuwbouw revalidatiecentrum te Delfti.c.m. de naastgelegen mytyl/tyltylschool en het Haga-ziekenhuis. 
 • Opstellen business case op voor het nieuwbouwproject, die voldoet aan de eisen zoals het Waarborgfonds voor de Zorgsector. 

Martini Ziekenhuis

Created with Sketch.
 • Opstellen strategisch vastgoedplan.
 • Opstellen diverse programma’s van eisen poliklinieken, gipskamer, operatief dagcentrum, Martini Academie en Orthopedisch Centrum.
 • Huisvestingsadvies en projectmanagement 

Isala Ziekenhuis

Created with Sketch.
 • Het in opdracht van de RvB van Isala uitvoeren van Quality Assurance gedurende het ontwikkel- en realisatietraject van het nieuw te bouwen ziekenhuis te Meppel  

Treant Zorggroep

Created with Sketch.
 • Het in opdracht van Treant Zorggroep en Strukton invullen van een mediation traject inzake de renovatie van het OK-complex te Hoogeveen 

Haags Medisch Centrum

Created with Sketch.
 • Invullen rol als sparringpartner manager vastgoed. 

Vanboeijen

Created with Sketch.
 • Opstellen strategisch vastgoedplan en diverse huisvestingsadviezen
 • Voeren van projectmanagement voor de uitvoering van de nieuwbouw voor 24 plaatsen VG-kind op Park Diepstroeten. 

Klimmendaal Revalidatiespecialisten

Created with Sketch.
 • Huisvestingsadviseur onder andere voor het Basis Programma van Eisen voor poliklinische behandelfuncties. 
 • Als procesmanager betrokken bij het realiseren van een nieuwe poliklinische behandellocatie in Deventer. 

Zonnehuisgroep Noord

Created with Sketch.
 • Betrokken als  adviseur schrijver van het programma van eisen voor een nieuw te bouwen locatie te Marum voor 60 bewoners. 

Ziekenhuis Amstelland

Created with Sketch.
 • Als adviseur betrokken bij het opstellen van diverse Langetermijnhuisvestingsplannen
 • Voeren van projectmanagement nieuwbouw en verbouwproejcten
 • Opstellen scenariostudies om gefaseerd herontwikkeling van het ziekenhuis te realiseren inclusief financiële doorrekening.

Alrijne verpleeghuizen

Created with Sketch.
 • Projectmanagement nieuwbouw verpleeghuis Oudshoorn
 • Procesmanagement nieuwbouw verpleeghuis Leythenrode 

Alrijne Ziekenhuizen

Created with Sketch.
 • Als adviseur betrokken bij het opstellen van Strategisch Huisvestingsplannen. 
 • Advisering over huisvestingsbeleid ten aanzien van duurzaamheid, parkeren, verhuurbeleid, interne organisatie 
 • Kostenbewaking en risicomanagement diverse verbouwprojecten waaronder SEH, CCU/EHH, OK-complex, Kinderafdeling  

Magentazorg

Created with Sketch.
 • Als adviseur betrokken bij het opstellen van het Huisvestingsplan. 

Doktersdienst Groningen

Created with Sketch.
 • Het opstellen van een Programma van Eisen voor de nieuw te bouwen huisartsenpost van de Doktersdienst Groningen.