Routekaart CO2-reductie Aveleijn

In december 2020 heeft onze collega Marissa Segers samen met en voor opdrachtgever Aveleijn de rapportage ten behoeve van de EED (Energy Efficiency Directive) Energie-audit afgerond. De EED is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

Voor de gehele organisatie van Stichting Aveleijn is een portefeuilleroutekaart CO2-reductie opgesteld, bestaande uit een CO2-reductietool en een rapportage. Met het gebruik van de portefeuilleroutekaart (format MPZ/Stimular) voldoet Stichting Aveleijn aan de EED Energie-audit verplichting. De portefeuilleroutekaart beschrijft de energiestromen en de energiemaatregelen van Stichting Aveleijn. De maatregelen zijn gericht op CO2- en energiereductie tegen aanvaardbare kosten. Dit komt tevens voort uit afspraken uit het klimaatakkoord en invulling van de Green Deal “Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst” die Aveleijn in 2018 heeft ondertekend

 

 09-03-2021