Succesvolle realisatie van 4 nieuwe buckykamers in Martini Ziekenhuis Groningen

 

Cure+Care Consultancy is trots op het recent opgeleverde, succesvolle project in het Martini Ziekenhuis te Groningen. Onze collega Ron Gerritsen heeft bijgedragen aan de realisatie van vier nieuwe buckykamers met bijbehorende wachtkamers, waarmee we de afdeling Radiologie van het ziekenhuis hebben helpen moderniseren. 

Projectoverzicht

 

  • Start: Juni 2022
  • Locatie: Martini Ziekenhuis, Groningen
  • Opdrachtgever: Martini Ziekenhuis
  • C+C Betrokkenheid: Vanaf eind 2015 is Ron Gerritsen al betrokken bij diverse projecten in het MZH. Bij dit project vanaf juni 2022; PvE opgesteld, projectmanagement tijdens ontwerpteam, bouwteam en uitvoeringsfase. Verloop van het project

Het project begon voor ons met het opstellen van een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) in nauwe afstemming met een kerngroep van eindgebruikers. Dit PvE werd vervolgens gereviewd door andere stakeholders binnen het ziekenhuis om zo een breed gedragen basis te borgen. De nauwe samenwerking met deze kerngroep is een rode draad in iedere projectfase. 
 

Door het ontwerpteam is het PvE vertaald naar het ontwerp. Dit ontwerp werd tussentijds gereviewd en getest in een mock-up opstelling, waarna op basis van feedback verdere verfijningen zijn doorgevoerd. De ontwerpuitdaging was om zowel een goede eindsituatie te krijgen, alsook een haalbare fasering in de uitvoeringsfase, waarin de productiecapaciteit continu geborgd blijft. 

Uitvoeringsfase 

Onze rol als algemeen projectleider tijdens de uitvoeringsfase omvatte het waarborgen van een naadloze voortgang van de bouw terwijl (een deel van) de radiologische afdeling operationeel bleef. Dit vergde een zorgvuldige planning en fasering van de werkzaamheden. Als team onderzochten we verschillende scenario's en optimaliseerden het faseringsplan continu om de impact op de dagelijkse operaties van het ziekenhuis te minimaliseren.

De samenwerking tussen de ‘zorg’ en de ‘bouw’ verliep in goede harmonie dankzij duidelijke verwachtingen en heldere communicatie. De capaciteitsanalyses en planning van de werkroosters zorgden ervoor dat de productie kon doorgaan zonder significante verstoringen. 

 

Resultaat:

Nu, twee jaar na de start, kunnen we met trots melden dat de nieuwe buckykamers volledig operationeel zijn. Het project verliep volgens planning en heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de faciliteiten van het Martini Ziekenhuis. Deze nieuwe ruimtes zijn belangrijk voor het leveren van hoogwaardige radiologische zorg aan patiënten. 

Bouwen aan betere zorg

Bij Cure+Care Consultancy zijn we trots op ons vermogen om complexe projecten in de gezondheidszorg tot een succesvol einde te brengen. Onze aanpak, die gericht is op maatwerk en samenwerking, heeft wederom zijn waarde bewezen.

Benieuwd hoe wij u kunnen adviseren op het gebied van huisvestingsvraagstukken binnen uw zorginstelling of ziekenhuis?  
Ontdek de impact van C+C's advies en neem snel contact met ons op!