Presentatie C+C / Zorgvastgoed Dag 2021

Tijdens de Zorgvastgoed Dag op 13 september 2021 (thema ‘Vernieuwing in de zorg en van het zorgvastgoed’) zal door een van onze opdrachtgevers samen met Marissa Segers, adviseur bij ons bureau, tijdens een break-out sessie een presentatie gehouden worden over de portefeuille-aanpak verduurzaming.

In de presentatie zal worden ingegaan op de totstandkoming van het portefeuilleplan binnen het krachtenveld van de erkende maatregelen, de Green Deal, de Europese verplichtingen en de ambities van de opdrachtgever rondom verduurzaming. 

Het programma van de Zorgvastgoed Dag 2021 en de mogelijkheid tot aanmelden voor de break-out sessie vindt u hier.

 

 05-08-2021