Ondersteuning bij verduurzaming van uw zorgvastgoed


Duurzaamheid staat wereldwijd hoog op de agenda. In de Green Deal Zorg 2.0 hebben brancheorganisaties in de zorg, zorginstellingen, overheden en bedrijven afspraken gemaakt over ‘Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’, met als doel het versnellen van de verduurzaming van de zorgsector.

In het kader van de Green Deal Zorg 2.0 en het Klimaatakkoord wordt van zorginstellingen onder andere een ‘Portefeuilleroutekaart CO2-reductie vastgoed’ gevraagd. Met deze routekaart wordt zichtbaar gemaakt hoe een zorgorganisatie aan de klimaatdoelen werkt. C+C kan u op verschillende manieren ondersteunen bij het verduurzamen van uw zorgvastgoed.

 

Portefeuilleroutekaart / EED-auditverslag 

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart hebben wij de benodigde documentatie, tools en voorbeelden beschikbaar. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een verslag dat, tezamen met de CO2-reductietool, voldoet aan de EED-auditplicht.

 

CO2-reductietool Zorg 

Wij bieden ondersteuning bij het gebruik van de CO2-reductietool. C+C kan via een simulatie besparingen berekenen van duurzaamheidsmaatregelen die in het verleden zijn genomen maar waarvan nu geen betrouwbare data meer beschikbaar is.

 

 07-12-2021