Cure+Care consultancy 

Cure+Care consultancy (C+C) is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in het in kaart brengen en oplossen van huisvestingsvragen in de gezondheidszorg. Van strategische visieontwikkeling tot en met projectmanagement, van risico-inventarisatie tot en met financiële doorrekeningen. 

15 jaar Cure+Care consultancy

Op 1 mei 2020 keken wij met trots terug op 15 succesvolle jaren als adviesbureau binnen de Gezondheidszorg.
 
Vanaf het begin heeft ons bedrijf zich ingezet voor meer dan 100 verschillende opdrachtgevers. Bij een aantal van hen zijn wij zelfs al vanaf onze oprichting betrokken. Wij realiseren ons dan ook dat het vertrouwen en de waardering van onze opdrachtgevers C+C hebben gebracht waar het nu is. 

Onze expertise

C+C heeft kennis en ervaring op verschillende expertisegebieden, waaronder zorg, bedrijfskunde, financiën, medische techniek, bouwkunde en installatietechniek. Wij zijn gewend om in een project zowel een sturende als een controlerende rol te vervullen. Als adviseur en als projectmanager tijdens alle fasen van een project: vanaf het initiatief tot en met de nazorg en exploitatie.

Kennismaken

Ons team

Wij hebben een enthousiast team met een hart voor de zorg. Onze jarenlange ervaring hebben wij opgedaan binnen diverse zorgorganisaties in de Cure en Care sector. Met onze kennis en ervaring dragen wij letterlijk een steentje bij aan verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De samenwerking tussen onze medewerkers, in combinatie met hun kennis en ervaring uit de diverse fasen van projecten in de zorg, maakt ons al organisatie uniek.