Cure+Care consultancy 

Cure+Care consultancy (C+C) is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in het in kaart brengen en oplossen van huisvestingsvragen in de gezondheidszorg. Van strategische visieontwikkeling tot en met projectmanagement, van risico-inventarisatie tot en met financiële doorrekeningen. 

Onze expertise

C+C heeft kennis en ervaring op verschillende expertisegebieden, waaronder zorg, bedrijfskunde, financiën, medische techniek, bouwkunde en installatietechniek. Wij zijn gewend om in een project zowel een sturende als een controlerende rol te vervullen. Als adviseur en als projectmanager tijdens alle fasen van een project: vanaf het initiatief tot en met de nazorg en exploitatie.

Kennismaken

Ons team

Wij hebben een enthousiast team met een hart voor de zorg. Onze jarenlange ervaring hebben wij opgedaan binnen diverse zorgorganisaties in de Cure en Care sector. Met onze kennis en ervaring dragen wij letterlijk een steentje bij aan verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De samenwerking tussen onze medewerkers, in combinatie met hun kennis en ervaring uit de diverse fasen van projecten in de zorg, maakt ons al organisatie uniek.