Cure+Care consultancy 

Cure+Care consultancy (C+C) is als adviesbureau gespecialiseerd in het in kaart brengen en oplossen van huisvestingsvragen in de gezondheidszorg. Van strategische visieontwikkeling tot en met projectmanagement, van risico-inventarisatie tot en met financiële doorrekeningen 

Onze expertise

C+C beschikt over kennis en ervaring binnen verschillende expertisegebieden, waaronder zorg, bedrijfskunde, financiën, medische techniek, bouwkunde, facilitaire diensten en installatietechniek. Wij zijn gewend om in een project zowel een sturende als een controlerende rol te vervullen. Als adviseur en als projectmanager tijdens alle fases van een project; vanaf het initiatief tot en met de nazorg en de exploitatie. 

Ons team

C+C bestaat uit een enthousiast team met hart voor de zorg. Elk teamlid beschikt over een eigen expertisegebied en jarenlange ervaring binnen diverse zorgorganisaties in de Cure en Care sector.
 De kracht van ons bureau ligt in de onderlinge samenwerking, waarbij kennis en ervaring uit de diverse fases van projecten in de zorg binnen het team gedeeld worden. Hierdoor kunnen wij  letterlijk een steentje  bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg.